Εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης

Στις εγκαταστάσεις γνωστής βιομηχανίας αλουμινίου εγκαταστήσαμε σύστημα Πυρόσβεσης - Κατάσβεσης.

Η εγκατάσταση περιελάμβανε:

  • Ανιχτευτές καπνού - φλόγας
  • Πίνακα ελέγχου
  • Σύστημα κατάσβεσης