Κατάσβεση βιομηχανικών κτιρίων – πυρανίχνευση – αυτοματισμοί

  • Κατάσβεση CO2
  • Κατάσβεση FM200
  • Κατάσβεση αεροζόλ
  • Κατάσβεση με αφρό
  • Κατάσβεση με πυροσβεστικά κανόνια