Ηλιακά Συστήματα

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα παρακάτω συστήματα:

  • Θέρμανσης
  • Ψύξης
  • Ατμού
  • Παραγωγής ζεστού νερού χρήσης - θέρμανσης
  • Ηλιακοί θερμοσίφωνες με υπέρ επιλεκτικού συλλέκτη
  • Συλλέκτες κενού νέας γενιάς Seido 2
  • Αντλίες θερμότητας χαμηλών - υψηλών θερμοκρασιών